مالزی چگونه مالزی شد؟

توریست مالزی – مالزی یکی از کشورهای جهان سوم بود که در چهار دهه قبل وضعیت ناهنجاری داشت. این کشور در سال ۱۹۵۷ به استقلال دست یافت. تا قبل...
توریست مالزی – مالزی یکی از کشورهای جهان سوم بود که در چهار دهه قبل وضعیت ناهنجاری داشت. این کشور در سال ۱۹۵۷ به استقلال دست یافت. تا قبل از آن مستعمره امپراتوری انگلستان بود و تحت استعمار انگلیس اداره می شد. فقر در آن بیداد می کرد، نشانی از توسعه و ترقی دیده نمی شد، اختلاف نژادی توام با تبعیض طبقاتی آزاردهنده بود.

تیتر امروز، دولت بریتانیا برای سرنوشت و منابع مردم این کشور تصمیم می گرفت.اما زمانی که ملت مالزی تصمیم گرفتند از یوغ استعمار رهایی یابند، بر احساسات و کینه های خود غلبه کرده و با نوعی عقلانیت و تعادل راهی متفاوت از سایر ملل در پیش گرفتند و از همین استعمارگران برای توسعه کشورشان بهره جستند.

ماهاتیر محمد در این باره می گوید: «اگر ما استقلال را از طریق جنگ به دست آورده بودیم و جنگجویان راه آزادی، کارمندان و مدیران اداری را با زور و با لگد از کاخشان اخراج کرده بودند، دیگر این جنگجویان قادر به استقرار یک نظام اداری مطلوب برای کشور نمی شدند. ما استقلال خود را از طریق مذاکره به دست آوردیم. بنابراین به کارمندان عالی رتبه بریتانیا اجازه دادیم تا زمانی که مردم ما تحت آموزش هستند در پست های خود باقی بمانند. به این ترتیب آنها از همان استعمارگران حرفه ها و فنون مختلف را آموختند و خود را برای اداره کشور آماده کردند تا زمانی که استقلال کامل به دست آوردند به درد “چه کنم” دچار نشوند».
مالزی از نظر اقتصادی یکی از توسعه یافته ترین کشورهای اسلامی می باشد. موفقیت مالزی در دستیابی به رشد اقتصادی به نسبت پایدار مرهون اتخاذ سیاست ها و برنامه های توسعه ای مناسب، مدیریت صحیح اقتصادی، تقویت و ارتقای سرمایه گذاری بخش خصوصی، منابع انسانی در حال توسعه و فراهم ساختن زیرساخت های فیزیکی و نهادی مناسب است. اتخاذ سیاست های اقتصادی با محوریت بازار، انعطاف پذیری و سرعت عمل نسبت به نیازهای توسعه ای و ایجاد رقابت در بخش های مختلف اقتصادی، تاکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی و همچنین قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی منطقه ای فعال و پویا، عواملی هستند که به موفقیت این کشور در دستیابی به سطوح بالای اقتصادی نقش دارند.
مالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه به خوبی توانسته است با به کارگیری سیاست هایی همچون جذب سرمایه های خارجی، رفع محدودیت های مالیاتی و اقداماتی از این دست به منابع لازم خود برای سرمایه گذاری در این عرصه دست یابد و در طول چند دهه خود را از کشوری «کشاورزی محور» به کشوری «صنعت محور» مبدل سازد. این کشور همچنین فضای رقابتی آرام و مطلوبی را برای شرکت های خارجی و داخلی فراهم آورده.
در برنامه ریزی های توسعه ای مالزی سعی شده منافع تمام ذینفعان در نظر گرفته شده و به این اعتبار از منابع توسعه نیز همه آحاد جامعه منتفع شوند.در این کشور حدود ۲۸ نوع نژاد و قبیله و مذهب وجود دارد که دولت به نحو شایسته ای باعث وجود اتحاد و جلوگیری از بروز اختلاف آنها شده است.
توسعه و پیشرفت دغدغه ای است که کشورهای جهان سوم سالیان دراز گریبان گیر آن می باشند. اصطلاحاتی نظیر عقب مانده، کم رشد، فقیر، استعمار زده، وابسته، پیرامونی، قمر و جنوب از خصوصیات مشترک این کشورهاست. تقریباً در همه این کشورها کم و بیش سابقه حضور و حاکمیت استعمار وجود دارد. در این رابطه رشد اقتصادی مالزی که از جمله کشورهای عقب مانده بود در طی دو دهه اخیر مثال زدنی است. امروز با کمال شگفتی این کشور جهان سومی به سرعت به سمت توسعه یافتگی در حرکت است و شاخص های پیشرفت و ترقی را عملا در عرصه های مختلف به نمایش گذاشته است.
راهی را که این کشور فقیر دیروز و رو به پیشرفت امروز طی کرده است می تواند برای همه کشورهای در حال توسعه قابل تأمل و راهنما باشد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

چهار × 5 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!