• توریست مالزی – این منطقه پایتخت برنج کشور لقب گرفته و زمین های حاصلخیز آن نیمی از محصول داخلی...
  • برای رفتن به آلورستار، مرکز ایالت کداه از شهر سونگای پتانی از طریق بزرگراه به سمت شمال حرکت کنید....
  • آب های آرام بندر پورت دیکسون بهترین ایده برای عقب راندن فشارها و استرس های کوالالامپور شلوغ است. برای...
  • توریست مالزی – بزرگراه فدرال پس از عبور از ناحیه بزرگ پتالینگ جایا به شاه عالم پایتخت ایالت سلانگور...
  • کوالالامپور به عنوان پایتخت مالزی چندان نیاز به معرفی ندارد اما دانستن نکاتی در خصوص این کلان شهر خالی...
^
error: Content is protected !!