• توریست مالزی – پرلیس کوچکترین ایالت مالزی است و در شمال غربی‌ترین بخش مالزی قرار گرفته است. این ایالت...
  • توریست مالزی – پراک دومین ایالت بزرگ شبه جزیره مالزی است و با کشور تایلند و ایالت‌های پهنگ، کداه،...
  • توریست مالزی – پهنگ سومین ایالت بزرگ مالزی پس از ساراواک و صباح و بزرگترین ایالت در شبه جزیره...
  • توریست مالزی – “سرزمین خاص” یا “دار الخصوص” نامی است که برای ایالت نگری سمبیلان انتخاب شده است. این...
^
error: Content is protected !!