• توریست مالزی – ایالت سلانگور که با نام عربی آن (دار الاحسان) نیز شناخته می‌شود در ساحل غربی شبه...
  • توریست مالزی – لابوان یکی از سه قلمرو فدرال مالزی و تنها قلمرو فدرال در مالزی شرقی است که...
  • توریست مالزی – ساراواک یکی دیگر از دو ایالت بخش شرقی مالزی است و بزرگترین ایالت مالزی نیز به...
  • توریست مالزی – صباح یکی از دو جزیره مالزی است که در بخش شرقی این کشور و در جزیره...
^
error: Content is protected !!