• توریست مالزی – ترنگانو یکی از سلطان نشین‌های مالزی بوده و پایتخت اداری و همچنین پایتخت سلطنتی این ایالت...
  • توریست مالزی – سِلانگور معروف به سلانگور دارالاحسان یکی از ۱۳ ایالت کشور مالزی است که بیش از ۴...
  • توریست مالزی – پرلیس کوچکترین ایالت مالزی است و در شمال غربی‌ترین بخش مالزی قرار گرفته است. این ایالت...
  • توریست مالزی – پراک دومین ایالت بزرگ شبه جزیره مالزی است و با کشور تایلند و ایالت‌های پهنگ، کداه،...
^
error: Content is protected !!