• توریست مالزی – ساراواک یکی دیگر از دو ایالت بخش شرقی مالزی است و بزرگترین ایالت مالزی نیز به...
  • توریست مالزی – صباح یکی از دو جزیره مالزی است که در بخش شرقی این کشور و در جزیره...
  • توریست مالزی – مالزی ملقب به «بهشت حاره‌ای زمین» از برترین مقاصد گردشگری آسیا و جهان به شمار می‌رود...
  • توریست مالزی – ترنگانو یکی از سلطان نشین‌های مالزی بوده و پایتخت اداری و همچنین پایتخت سلطنتی این ایالت...
^
error: Content is protected !!